Etusivu » Blogi » Suomen ministeriöt lainsäädännön toimeenpanevana voimana

Suomen ministeriöt lainsäädännön toimeenpanevana voimana

Ministeriöt toimivat valtioneuvoston alaisuudessa.

Suomen ministeriöt vastaavat julkisesta päätöksenteosta ja ne kuuluvat valtioneuvostoon. Pääministeri johtaa valtioneuvostoa. Suomessa on 12 ministeriötä. Jokaisella ministeriöllä on poliittinen johtaja, eli ministeri. Jokaisella ministeriöllä on myös kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö on johtava viranomainen, joka yhdessä ministerin kanssa johtaa ja valvoo ministeriön toimintaa. Ministeriöiden tehtävänä on toimeenpanna Suomen eduskunnan säätämiä lakeja ja asetuksia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä vastataan sosiaalilainsäädännön toteuttamisesta julkisissa virastoissa.

Suomen ministeriöt vastaavat yhteiskunnan toiminnasta

Suomessa on 12 ministeriötä. Kukin ministeriö vastaa omalle hallinnonalalleen kuuluvista tehtävistä. Ministeriöt ovat: Liikenne- ja viestintäministeriö‎, Maa- ja metsätalousministeriö‎, Oikeusministeriö‎, Opetusministeriö‎, Puolustusministeriö‎, Suomen sisäministeriö‎, Sosiaali- ja terveysministeriö‎, Suomen ulkoministeriö‎, Työ- ja elinkeinoministeriö‎, Valtiovarainministeriö‎, Suomen ympäristöministeriö‎. Suomi on edustuksellinen demokratia. Se tarkoittaa sitä, että Suomessa valtaa käyttää kansanedustajista koostuva eduskunta. Hallituksen ja ministeriöiden tehtävä on käytännössä toteuttaa eduskunnan säätämät lait ja asetukset.

Ministeriötyö on tuttua myös tubettaja Mmiisakselle, eli Miisa Rotola-Pukkilalle. Mmiisas valmistui vuonna 2020 maisteriksi Tampereen yliopistosta puheviestintä pääaineenaan. Hän on tehnyt yhteistyötä myös ulkoministeriön kanssa. Hän kysyikin sosiaalisen median seuraajiltaan, mitä he toivoisivat maailman tulevaisuudelta? Mmiisas koosti nuorten toivekirjeen vuodelle 2030 ja kertoi videolla saamistaan vastauksista! Mmiisas onkin hyvä esimerkki yhteiskunnallisesti valveutuneesta tubettamisesta.

Mitä nuoret toivovat päättäjiltä?

Mmiisas huomasi, että YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta korostuivat ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja muut ilmastoteot, sukupuolten välinen tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentyminen. Merkillepantavaa oli se, että nuoret, jotka asuvat eri puolilla maailmaa nostivat esille samoja teemoja. Ilmastonmuutos nousi nuorten huolenaiheeksi ihan joka puolella maailmaa.

Avainsanat: